Lifestyle

5 Bijbelteksten die stimuleren tot een duurzame lifestyle als christen

Er zijn rake teksten in de Bijbel die mij inspireren en aanzetten tot een duurzame lifestyle. Juist als christen geloof ik dat we koplopers mogen zijn als het gaat om een sterk rentmeesterschap. Deze wereld hebben we in bruikleen gekregen!

De eerste is ‘Genesis 1 vers 28 en 29′ daar staat: ‘Hij zegende hen (Adam en Eva) en zei wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen in de zee, de vogels in de lucht en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God: hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten, en alle vruchtdragende bomen. Dat zal jullie voedsel zijn’. Het eerste wat ik uit deze tekst haal is de heilige taak om op een rechtvaardige manier te zorgen voor de dieren en de schepping. Een stukje dienend leiderschap, precies hoe Jezus ons voordoet. Praktisch gezien kun je ervoor kiezen om plantaardig te gaan leven, zoals het plan was voor de zondeval. Wanneer je dit niet ziet zitten kun je kiezen voor biologisch vlees of vis van duurzame vangst. Je kunt op die manier je verschil uitdragen. En door natuurlijk op een respectvolle wijze met de natuur om te gaan, steun bijvoorbeeld organisaties zoals het WNF, Wakker Dier, MICHA of WNF. Een andere praktische actie is om een verschil te maken via petities van dierenwelzijn en natuurbehoud organisaties. Het kost 3 minuten van je tijd om een online handtekening te zetten maar het kan een groot verschil maken elders.

Een andere tekst is: ‘Wat u voor de onaanzienlijkste hebt gedaan, heeft u voor Mij gedaan‘ aldus Jezus in Mattheus 25. Milieuvervuiling treft arme mensen, ‘de onaanzienlijksten’ aan de andere kant van de planeet die Zeeman en Zara shirtjes in elkaar naaien voor een rot loontje. Goedkoop bestaat niet. Vervuiling schiet raak bij mensen die onze naasten zijn. Opkomen voor onrecht, kiezen voor fairtrade producten en/of kleding is opkomen voor Jezus. Door, waar je budget dat toelaat, te stemmen met je portemonnee kom jij op voor de verdrukten, de zwakkere, zij die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Doe recht.

Dat brengt me bij de tekst uit Micha 6:8, mijn lievelingstekst ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. ‘ Milieubederf en vervuiling, uitbuiting van de schepping en een zwak rentmeesterschap gaat dwars in tegen wat God van ons vraagt: simpelweg recht te doen aan onze naasten. En ja, daar hoort ook de schepping bij.

In Romeinen 8 : 22 zegt Paulus dat de schepping in barensweeën zucht en reikhalzend uitziet naar de vrijheid die de Wederkomst zal brengen. Waarom haar, plan B niet genadig tegemoet komen door onze ecologische voetafdruk te verkleinen? Juist niet voor onszelf maar juist ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

En tenslotte: ‘Zie ik maak alle dingen nieuw’, zegt Jezus. Een tekst die mij hoop geeft. Er komt een dag dat we de aarde terug mogen geven aan Hem. Tot die tijd is het onze taak haar goed te verzorgen en haar eer aan te doen. Op die manier eren we God.

 

Geef een reactie