Essentiële oliën

Multi level marketing: een afgod?

Whooops, heftige titel? Dit is geen zwaarmoedig blog maar wel eentje waarvan ik het op mijn hart heb er over te schrijven. Je mag hieronder gerust reageren, betrokken en respectvolle input wordt gewaardeerd. Een privé berichtje mag natuurlijk ook.

Noot vooraf: ik ben christen dus ik zal een aantal facetten in dit blog geestelijk toelichten. Heb je hier helemaal niets mee dan is dit blog niet voor jou 🙂 

Het zal je niet ontgaan zijn, essentiële oliën zijn hot. De instagram accounts poppen als paddenstoelen uit de grond. Als er zoveel enthousiasme eens zou zijn om over Jezus te delen, WOW! Het gaat over oliën, gezondheid en noem maar op. En hé, niks mis mee hoor. Ik bedoel, laten we vooral de natuurgeneeskunde promoten als je het mij vraagt. Achter de meeste olie accounts (waarin je in het profiel ‘ID’ met een nummer erachter ziet staan) zit het multi level marketing systeem. Hier wordt uitgelegd wat dit systeem inhoudt. Korte uitleg: MLM is een verdienmodel waarbij degene die jou een product verkoopt, commissie ontvangt over jouw aankoop en degene daarboven ook weer etc. Bij de meeste bedrijven genereren ze een vast inkomen door de aanbieding tot een abonnement te doen bijvoorbeeld of een lidmaatschap te verplichten. Anders dan bij het piramide model (welke illegaal is), moet degene die commissie wil ontvangen eerst zelf een aankoop doen. Daarom ligt de prijs per olie binnen een MLM bedrijf ook gemiddeld een stuk hoger.

Waarom ik Young Living niet meer ga gebruiken

Inmiddels ben ik heel wat blogs verder over essentiële oliën. Over MLM had ik niet eerder geblogd en toch wist ik dat dit er nog eens van moest komen. Er is iets met MLM waar mijn man en ik samen maar geen vrede over ervoeren. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik zijn onvrede genegeerd heb in het begin toen ik een olie kit kocht via (van Young Living) via. Ik was ook helemaal enthousiast en ik denk dat daar niks mis mee is. Maar ik wilde ook zijn onvrede niet aanhoren (en daar is wel iets mis mee). Inmiddels weten we allemaal waarom ik Young Living niet meer ga gebruiken. Ik heb dat met meerdere mensen besproken en hoewel we er geen vinger op konden leggen, wist ik dat er iets niet goed aan was. Iets waarmee ik me als christen (dit is mijn persoonlijke mening!) niet goed kan identificeren. Soms heb je dan het geestelijk inzicht van anderen nodig.

Ik voelde me geestelijk gesterkt en bevestigd hierin toen ik een tijdje terug een nieuwsbrief ontving van twee zendelingen die jarenlang essentiële oliën hadden doorverkocht (MLM dus). Iets voelde niet goed voor hen maar hoe en wat, dat konden ze lastig onder woorden brengen. Toen gaf God hen beide een droom en daar rolde een update uit, die ik heb mogen lezen. Bij interesse, stuur me een berichtje als je die update ook wilt lezen, dan stuur ik deze door.

Ik citeer onderstaand stukje uit de update:

 

Some years ago we wrote about how we got excited about essential oils, and started
building our own network as a side business. Since we announced this publicly, we also
want to tell you what happened since. We love using the oils, and believe that what God has
intended the properties of the essential oils from plants and trees to be used for the health
and well-being of His creation. Also, that He doesn’t want it to be taken by the enemy for his
purposes by disconnecting the blessings put in creation from the Creator, resulting in people
continuing to walk independent from God, who has created us to have Him alone as our
sole God, our sole source for everything. However, after going back and forth many times and struggling to put our finger on what felt off about the network marketing business, we decided to take time to seek the Lord. We believe the Lord clearly answered us last month, even by giving Alette and I a parallel dream
in the same night, warning us that this approach has the appearance of being harmless, an
angel of light, but is not. And since it is appears to be light, we have seen that especially
Christians get really excited about it.

In what way then, you might ask? Over the past years we have seen that network marketing
companies and the many books and workshops that promote it appeal to four areas in our
lives where we are longing for fulfilment. They promise or imply to provide: 1. healing for
our body, soul and spirit; 2. wholesome, satisfying community; 3. abundant provision, so we
can pursue our God-given callings; 4. Changing this world for good by even having so much
that we can give much away through charity. It is often said: what good can you do if you
yourself are struggling to make ends meet, and how could that be Gods will for your life?
Who would object to these four points? Aren’t these all things the Lord wants to bless us
with? Yes, but the key is: these businesses talk about God, but do not put Christ at the
center to be our Provider for everything. Their first desire is not Him. Then these four areas
can become little gods, promising to give you what only your Creator means to be and
provide for you: 1. Healing and wholeness should first be sought with Him. 2. Community is
only true community when it is Christ-centered and seeks His glory above everything. 3.
Provision is promised by Him as a by-product of us seeking His Kingdom and righteousness,
and provision for our calling doesn’t depend on building residual income first, but on
whether He called us or not. He can choose to give you a business, but for many that is a
distraction from their first calling, even if it provides good income. I have never heard
anyone in the network marketing world bring up the question ‘what would God want you to
do?’ 4. Giving to charity is only true justice when it is done in the name of the Lord and for
His glory, and He often uses other means than your own business and income to make you a
channel of provision. Giving is not just good as a goal in itself, what you give unto matters.
Usually these four areas are presented in an appealing way. Some of the values
communicated by these companies are much more Biblical than what most companies
follow. We have seen much good in between the things that concern us, and know many
believers that we respect who see no wrong in it. But unlike other businesses, this model
functions a lot more like how the Lord intended His family of believers, the church, to live.
That’s why it is hard to discern what is off with it. We have regularly heard people say
‘something is off, but I can’t put my finger on it’. The problem with something that appears
to be good is that it is difficult to see clearly, and it leads many into thinking something is
good when it is not. But even a small detraction from the place that only Jesus deserves
means that there is mixture, and that should not be in our lives (Johan & Alette Verhoef) 

Multi level marketing Young Living

MLM bedrijven doen een beroep op vier gebieden in onze leven waarin we naar vervulling verlangen: ze beloven of/en impliceren dat 1. genezing voor ons lichaam, ziel en geest; 2. gezonde, bevredigende gemeenschap; 3. overvloedige voorzieningen, dus wij kunnen onze door God gegeven roepingen nastreven; 4. Deze wereld voorgoed veranderen door zelfs zoveel te hebben dat we veel weg kunnen geven door liefdadigheid. Er wordt vaak gezegd: wat kun je als je doen je worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen, en hoe kan dat Gods wil voor je leven zijn?

Wie zou bezwaar maken tegen deze vier punten? Zijn dit niet alle dingen waarmee de Heer ons wil zegenen?
met? Ja, maar de sleutel is: deze bedrijven praten over God, maar plaatsen Christus niet bij de
kern om onze leverancier voor alles te zijn. Hun eerste verlangen is niet Hem. Deze vier gebieden kunnen kleine afgoden worden,  beloven je te te geven wat alleen je Schepper kan geven en voor kan zorgen
1. Genezing en heelheid moeten eerst bij Hem worden gezocht. 2. Gemeenschap is de
enige ware gemeenschap wanneer het op Christus gerichte gemeenschap is en Zijn glorie wordt gezocht boven alles. 3.
Voorziening is door Hem beloofd als een bijproduct voor ons want zoek eerst naar Zijn Koninkrijk en gerechtigheid,
en voorzieningen voor onze roeping zijn niet afhankelijk van het bouwen van residueel inkomen eerst, maar van
of Hij ons riep of niet. Hij kan ervoor kiezen om je een bedrijf te geven, maar voor velen is dat een
afleiding van hun eerste roeping, zelfs als het een goed inkomen oplevert. Er zal niet snel iemand opstaan binnen MLM die zich afvraagt wat Gods roeping is voor jou leven!
4. Het geven aan de naastenliefde is alleen ware gerechtigheid als het in de naam van de Heer en voor gedaan Zijn glorie gedaan wordt en Hij gebruikt vaak andere middelen dan uw eigen zaken en inkomsten om u een kanaal van voorziening te maken.

Meestal worden deze vier gebieden op een aansprekende manier gepresenteerd. Enkele van de waarden gecommuniceerd door deze bedrijven zijn veel meer bijbels dan wat de meeste bedrijven volgen.  Daarom is het moeilijk om te onderscheiden wat er mee te maken heeft. Het probleem met iets dat verschijnt goed zijn is dat het moeilijk is om helder te zien, en het leidt velen naar denken dat iets goed is als het dat niet is. Maar zelfs een kleine afleiding van de plaats die alleen Jezus verdient betekent dat er een mengsel is, en dat zou niet in ons leven moeten zijn

Mijn punt is, onderbuik-gevoelens over MLM zijn er niet voor niets! Wat je ook van het systeem vindt, zodra mensen een systeem, product of bedrijf plaatsen vóór Jezus Christus dan is er iets grondig mis. En ook, het feit dat veel mensen een bepaald iets of bedrijf aanhangen wil niet zeggen dat ze het allemaal zo helder zien. Ik ken ook mensen die super enthousiast zijn over bijvoorbeeld olie van doTerra maar die nooit in het MLM systeem zouden willen stappen. Er is ook niets mis vaak met de producten, wel iets mis met het systeem.

Dat wilde ik met jullie delen.

In liefde en verbondenheid! Mijn hart spreekt hierin en er is één tekst die ik heel belangrijk vind, en dat is dat Jezus zegt dat de waarheid vrij maakt. ZIJN waarheid. Voelt het moeilijk om iets los te laten of ergens uit te stappen? Dat kan kloppen. Want als het makkelijk zou wezen, dat zou gek zijn!

Jezus, altijd op de eerste plek. Daarna de rest. En vraag met een open hart wat Hij van je vraagt, niet wat we zelf graag ingevuld willen zien. Zijn plan ontdekken, is dat niet het belangrijkste? In alles van ons leven? Als de situatie waarin jij je nu bevindt dat zich op Zijn plan vertroebelt, vervaagt of zelfs vervormt: weet dan, er is een weg er uit en die weg heet Jezus!

Wil je hierover doorpraten? Stuur gerust je reactie naar info@liefsvanstella.nl

3 Reacties

  • Jorieke

    Zo mooi hoe je het omschrijft! Dit is vanaf het begin ook mijn gevoel geweest en wat een rust gaf het toen ik er uit ben gestapt! Het ging hier ook hetzelfde tussen mijn man en mijzelf.. wat een les! Laten we trouw zijn aan onze lieve Vader die ons zo gemaakt heeft dat we onrustig worden van het verkeerde. Mooie blog!

  • Thirza

    Bedankt Stella voor deze blog. Wat je schrijft is gedeeltelijk herkenbaar. Ik ben zelf nooit onderdeel geweest van een MLM-bedrijf omdat ik er ook geen vrede over kreeg. Ben zo blij met die keuze om het niet te doen. Dit bevestigt dat weer.

Geef een reactie