Buiten

Zo maak je een egelvriendelijke tuin

In Nederland hebben egels de afgelopen jaren te maken gehad met een zorgwekkende afname van hun populatie. Dat komt omdat we vaak geen egelvriendelijke tuin hebben. Deze schattige stekelige zoogdieren, die van oudsher als nuttige tuinhulpen werden beschouwd, hebben het steeds moeilijker om te overleven in onze geordende en opgeruimde tuinen.

Het is tijd om het belang van rommelige tuinen te erkennen en te begrijpen hoe we deze kunnen transformeren in een egelvriendelijke tuin.

Natuurlijke tuinhulpen

Egels zijn natuurlijke tuiniers. Ze voeden zich met slakken, insecten en andere plaaginsecten, waardoor ze een waardevolle rol spelen in het handhaven van de ecologische balans. Helaas worden ze geconfronteerd met obstakels zoals verstedelijking, pesticiden en het gebrek aan geschikte leefomgevingen. Het creëren van rommelige tuinen kan een eenvoudige, maar effectieve manier zijn om egels te helpen overleven en gedijen in een egelvriendelijke tuin.

Hier zijn enkele redenen waarom rommelige tuinen van vitaal belang zijn voor egels:

  1. Schuilplaatsen en nest plaatsen: rommelige tuinen bieden egels een overvloed aan schuilplaatsen en nestplaatsen. Bladeren, takken en ander tuinafval vormen ideale schuilplaatsen waar egels overdag kunnen rusten en zich kunnen verstoppen voor roofdieren.
  2. Voedselbronnen: insecten gedijen goed in natuurlijke, onverzorgde omgevingen. Een rommelige tuin trekt meer insecten aan, wat op zijn beurt egels voorziet van een gevarieerd en overvloedig dieet. Dit vermindert de afhankelijkheid van egels aan mensen.
  3. Veilige routes: egels hebben ruimte nodig om te bewegen. Rommelige tuinen met onregelmatige structuren, zoals heggen en stapels hout, fungeren als veilige routes waardoor egels zich gemakkelijk kunnen verplaatsen zonder grote obstakels. Dit is een must voor het hebben van egelvriendelijke tuin.
  4. Bescherming tegen vijanden: een opgeruimde tuin biedt weinig beschutting tegen roofdieren. Rommelige tuinen met dichte begroeiing en schuilplaatsen bieden egels een betere kans om te ontsnappen aan hun natuurlijke vijanden.
  5. Ruimteverlies compenseren: de voortdurende verstedelijking heeft geleid tot het verlies van natuurlijke leefgebieden voor egels. Rommelige tuinen fungeren als kleine toevluchtsoorden, waardoor egels de negatieve effecten van habitatverlies kunnen compenseren.

 

Zo maak je een egelvriendelijke tuin

Om onze tuinen egelvriendelijk te maken, kunnen we eenvoudige stappen ondernemen:

  • Laat wat tuinafval achter: Laat bladeren, takken en ander tuinafval op sommige plaatsen liggen om schuilplaatsen te creëren.
  • Minimaliseer het gebruik van pesticiden: Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor egels. Overweeg natuurlijke alternatieven om plaaginsecten te beheersen.
  • Creëer natuurlijke habitats: Plant inheemse struiken, heggen en bloemen om een gevarieerde en aantrekkelijke omgeving te bieden.
  • Laat wat ruimte onaangeroerd: Houd delen van de tuin wild en onbeheerd om egels voldoende bewegingsvrijheid te geven.
  • Zet een egelkast neer.

In het besef dat rommelige tuinen een cruciale rol spelen in het behoud van egels, kunnen we allemaal bijdragen aan het herstel van hun populatie. Laten we samenwerken om van onze tuinen een veilige haven te maken voor deze geliefde stekelige wezens, en zo een positieve impact hebben op de biodiversiteit in Nederland.

De smaak te pakken? Zo help je deze belangrijke dieren: de bijen.